Mėnesio archyvas: 2020 m. gruodžio mėn.

Informacija karantino metu

Nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. sausio 10 d. 24 val. arba iki kol bus pranešta kitaip šv. Mišios bus aukojamos be žmonių, už uždarų durų, išskyrus laidotuves kai dalyvauja tik patys artimiausi šeimos nariai.

Visos užsakytos šv. Mišios bus aukojamos sutartą dieną už uždarų durų. Jeigu užsakytas šv. Mišias norėtumėte perkelti į kitą laiką, prašome kreiptis į raštinę, kuri karantino metu bus atidaryta nuo 9 00 iki 13 00 val, nuo 15 00 iki 18 30 val. Arba skambinti prie raštinės nurodytu tel.

Bažnyčia bus atidaryta kiekvieną dieną nuo 9 00 val iki 18 30 val asmeninei maldai. Išpažintis atiekama iš anksto susitarus su kunigu. Esant neaiškumams prašome skambinti kun. Virgilijus 8-687-82990.

Bažnyčioje tarnaujantys kunigai:

kun. Pranas 8-699-27342

kun. Stasys 8-686-06270

Dievo Artumas tebūna mums šviesa ir viltis!