Visų šventųjų šventė ir Vėlinės

Visų šventųjų šventės metu Lapkričio 1 d. pamaldos vyks 9 00, 10 30 ir 18 00 val.

Lapkričio 2d. Vėlinės. Pamaldos vyks 10 30 ir 18 00 val. Lapkričio 1-8 d. vakaro 18 00 val. šv. Mišios aukojamos už jūsų brangius mirusiuosiu, po jų einama gedulinė procesija.

Nuo spalio 30 d. kiekvieną pirmadienio vakarą po vakaro 18 00 val. šv. Mišių dvasinio gyvenimo pagrindų susitikimai. Kviečiame dalyvauti.