Didžioji savaitė

Kovo 25 d. verbos. Kviečiame atsinešti pašventinimui verbas. Rinkliava daroma Telšių kunigų seminarijos išlaikymui.

Kovo 26 d. Didysis pirmadienis. Po vakaro 18 00 val.šv. Mišių giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Kviečiame dalyvauti. Atsineškime maldaknyges.

Kovo 29 d. Didysis ketvirtadienis po vakaro šv. 18 00 val. Mišių švč. Sakramento adoracija.

Kovo 30 d. Didįjį penktadienį kryžiaus kelias miesto gatvėmis nuo mūsų bažnyčios iki Marijos Taikos Karalienės bažnyčios. Nuo mūsų bažnyčios išeiname 18 00 val. Kryžiaus išaukštinimo pamaldos didįjį penktadienį 20 00 val.

Kovo 31 d. Didysis šeštadienis. Iškilmingos vigilijos šv. Mišios 20 00 val. 17 00 val. bažnyčioje giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Balandžio 1 d. šv. Velykos. Pamaldos 8 30, 10 30 , 12 00 ir 18 00 val.

Balandžio 2 d. Antroji Velykų diena pamaldos 10 30 ir 18 00 val.