Didžioji savaitė ir šv. Velykos

DIDYSIS KETVIRTADIENIS BALANDŽIO 1 D. ŠV. MIŠIOS EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMO GARBEI 18 00 VAL.

DIDYSIS PENKTADIENIS BALANDŽIO 2 D.

KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO PAMALDOS 18 00 VAL.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS BALANDŽIO 3 D. -VAKARO VIGILIJA 20 00 VAL.

ŠV. VELYKOS BALANDŽIO 4 D. PAMALDŲ TVARKA 8 30, 10 30, 12 00 IR 18 00 VAL.

ANTROJI VELYKŲ DIENA. BALANDŽIO 5 D. PAMALDOS 9 00, 10 30, 12 00 IR 18 00 VAL.

Prašymas

Ateidami į šv. Velykines pamaldas apsirenkime šilčiau. Esant leistinam žmonių skaičiui bažnyčioje  likusieji pamaldų metu būsime bažnyčios kiemelyje, kuriame bus pamaldų įgarsinimas ir šv. Komunijos dalijimas. Ačiū už supratingumą. Saugokime save ir kitus.

Informacija karantino metu

Džiaugdamiesi gerėjančia epidemiologine situacija ir matydami didelį poreikį palaikyti žmonių dvasią ir tokiu būdu juos sustiprinti, manome, kad artėja metas, laikantis visų saugumo reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.) laipsniškai atnaujinti bendruomeninį Eucharistijos šventimą tokia tvarka:

1.    Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų yra mažesnis nei 200 atvejų, šv. Mišios švenčiamos dalyvaujant tikintiesiems, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų.

2.    Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų siekia 200–500 atvejų, šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų. Jei bažnyčios ar viešos koplyčios erdvė mažesnė – leidžiama dalyvauti tokiam skaičiui tikinčiųjų, kad kiekvienam būtų užtikrintas 20 kvadratinių metrų plotas ir 2 metrų atstumas.

3.    Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų viršija 500 atvejų, šv. Mišių šventimas su tikinčiaisiais neatnaujinamas.

Situacija bus reguliariai vertinama, atnaujinami sprendimai bei informuojamos konkrečios parapijos ir bendruomenės, kurių veiklai turės įtakos galimi pakeitimai.

Šiuo metu nuo vasario 17 d. trečiadienio pamaldos mūsų bažnyčioje atnaujinamos ir vyks įprastine tvarka

I-V 17 00 ir 18 00 val

VI 10 00 ir 18 00 val

VII 9 00, 10 30, 12 00 ir 18 00 val.

Bažnyčioje tarnaujantys kunigai:

kun. Virgilijus 8-687-82990.

kun. Pranas 8-699-27342

kun. Stasys 8-686-06270

Dievo Artumas tebūna mums šviesa ir viltis!