Pamaldų tvarka

Pamaldos vyksta:

  • Sekmadieniais – 9.00val., 10.30val., 12.00val. ir 18.00val.
  • Šeštadieniais – 18.00val.
  • Šiokiadieniais – 17.00val. ir 18.00val.

Šv. Sakramento adoracija – kiekvieną ketvirtadienį po 18.00val. šv. mišių iki 20.00val.
Kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį adoracija vyksta su giesmėmis ir maldomis iki 20.30val.