Kategorijos archyvas: Naujienos

šv. Velykų pamaldų tvarka

DIDYSIS KETVIRTADIENIS BALANDŽIO 18 D. ŠV. MIŠIOS EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMO GARBEI 18 00 VAL. ŠV. MIŠIOSE GIEDOS GRIGALIŠKO CHORALO GIESMININKAI. PO VAKARO ŠV. MIŠIŲ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA SKAMBANT GIESMĖMS IR MALDOMS.

DIDYSIS PENKTADIENIS BALANDŽIO 19 D. ŠV. KRYŽIAUS KELIAS KLAIPĖDOS MIESTO GATVĖMIS. PRADŽIA 18 00 VAL.  IŠEINAME IŠ MŪSŲ BAŽNYČIOS IKI MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS BAŽNYČIOS.  KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO PAMALDOS BAŽNYČIOJE 20 00 VAL.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS BALANDŽIO 20 D. IŠKILMINGOS PAMALDOS-VAKARO VIGILIJA 20 00 VAL.

ŠV. VELYKOS

BALANDŽIO 21 D. PAMALDŲ TVARKA 8 30, 10 30, 12 00 IR 18 00 VAL.

ANTROJI VELYKŲ DIENA. BALANDŽIO 22 D. PAMALDOS 10 30 IR 18 00 VAL.


šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šv. Mišios

Bernelių šv. Mišios gruodžio  24 d. 20 00 val.

šv. Kalėdos Gruodžio 25 d. šv. Mišios 9 00, 10 30, 12 00 ir 18 00 val.

Kalėdų antroji diena Gruodžio 26 d. šv. Mišios 10 30 ir 18 00 val.

Gruodžio 31 d. padėkos šv. Mišios 18 00 val.

Sausio 1 d. šv. Mišios 10 30, 17 00 ir 18 00 val.

Palaimingų ir Jėzaus džiaugsmo kupinų švenčių. Tegul širdis būna pasipuošusi ramybe ir Dievo džiaugsmu.


Visų šventųjų šventė ir Vėlinės

Lapkričio 1 d. šv. Mišios: 9 00, 10 30 ir 18 00 val. Lapkričio 2d. Vėlinės šv. Mišios 10 30 ir  18 00 val. Nuo Lapkričio 1 d. iki 8 d. kiekvieną vakarą vakarą šv. Mišios aukojamos už mūsų brangius mirusiuosius, po jų gedulinė Vėlinių procesija. Kviečiame šv. Mišių malda prisiminti brangius artimuosius.